Vanhempien asiantuntijuus

 

”Eivät aina tunnu ymmärtävän alan ammattilaisetkaan perheen asioita, neurologien, erityisopettajien, avustajien, lastentarhanopettajien kanssa on asioita käytävä läpi rautalankamallilla ja osoitettava tarkasti ne kohdat, jotka eivät jostain syystä lapsella toimi.”

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla vanhempien asiantuntijuus korostuu entisestään ja heidän tietonsa lapsesta on ensisijaisen tärkeää varhaiskasvatuksen kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Varhaiskasvatuslaissa tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten vanhempia tai muita huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja yhdessä kotien kanssa toimia lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Luottamus ja avoimuus ovat avainsanoja puhuttaessa varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja perheen välisestä yhteistyöstä. Lapsen aloittaessa päivähoidon alkutapaaminen on tärkeä luottamuksen ja yhteisymmärryksen luomiselle. Silloin jaetaan tietoa lapsesta ja koko perheen elämäntilanteesta. Luottamus ei synny hetkessä ja sen pystyy kadottamaan helposti.

Varhaiskasvatustyö sisältää erilaisia keskustelutilanteita perheen kanssa. Ne poikkeavat toisistaan tavoitteiden, sisältöjen sekä keskustelun osapuolten osalta. Tällaisia keskusteluja ovat esimerkiksi pedagogiset keskustelut lasten kanssa, varhaiskasvatuskeskustelut vanhempien kanssa ja keskustelut moniammatillisen tiimin kanssa. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhemmalla on paras tieto lapsen arkirutiineista sekä kehityksen ja oppimisen etenemisestä. Kasvatusalan ammattilaisen on kyettävä rauhallisesti kuuntelemaan vanhempia, jotta tieto vaihtuu yhteisymmärryksessä vanhempien asettamien tavoitteiden mukaan.

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen arjessa on monia tärkeitä asioita, kuten lääkitys ja apuvälineiden käyttöön liittyvä tieto, jolloin kodin ja päivähoidon välinen tiedonsiirto on välttämätöntä.  

Kun vanhempi ja varhaiskasvatuksen henkilökunta pystyvät arvostavaan ja avoimeen vuoropuheluun, syntyy yhteistä asiantuntijuutta lapsen parhaaksi. Tällöin kumpikaan osapuoli ei asetu toisen yläpuolelle, vaan molemmat kohtaavat toisensa tasavertaisina asiantuntijoina. Tavoitteena varhaiskasvatuksessa on perustaa hyvä yhteistyö vanhempien kanssa ja saada heidät osallisiksi lasten toiminnan suunnitteluun ja toimivuuteen.