Apua ja tukea

 

Jokainen omaishoitaja kohtaa lähes väistämättä erilaisia haasteita niin byrokratian kuin oman jaksamisenkin kanssa. Vaikka yleisesti tavoitteena onkin omaishoitajan tehtävän tukeminen, kohtaa omaishoitajat arjessaan monenlaisia aukkoja tässä ”turvaverkossa”, eikä yhdenvertaisuus läheskään aina toteudu käytännössä. Tämän vuoksi omaishoitajan onkin hyvä olla tietoinen siitä, mistä apua ja tukea voi sitä tarvitessaan hakea. 

 ” Suurin henkinen apu on aina löytynyt internetin vertaistukipalstoilta ja lakimieheltä”

 

SOSIAALIASIAMIES

Jokaisessa kunnassa tulee olla nimetty sosiaaliasiamies. Tarvitessasi neuvoja sosiaalihuollon oikeuksiisi liittyen, tai ollessasi tyytymätön saamaasi kohteluun, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen.

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on neuvoa asiakasta sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi mm. neuvoen asiakasta hänen asemaansa ja oikeuksiinsa liittyvissä asioissa ja avustaen tarvittaessa muistutuksen tai valituksen tekemisessä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä, eikä myöskään voi muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.  

Sosiaaliasiamies auttaa sekä yksityisten että julkisten sosiaalipalveluiden käyttäjiä. Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen ei kuulu Kelan, työvoimatuen, velkaneuvonnan, edunvalvonnan tai terveydenhuollon palvelut. Terveydenhuollon osalta vastaavia tehtäviä hoitaa potilasasiamies.

Sosiaaliasiamiehen antama neuvonta tapahtuu pääasiassa puhelimitse. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot ovat saatavilla kunnan puhelinvaihteesta sekä useimmiten kunnan verkkosivuilla. Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

 

OIKEUSAPU

Oikeusavun kautta kansalainen voi saada oikeudellisen asian hoitamiseen avustajan, joko osittain tai kokonaan valtion kustantamana. Avustajaa voidaan tarvita oikeudenkäynneissä sekä mm. erilaisten asiakirjojen laadinnassa ja sovintoneuvotteluissa. Oikeusapua voi hakea kaikkiin oikeudellisiin asioihin. Oikeusapua haetaan oikeusaputoimistolta.

 

YHDISTYKSET JA JÄRJESTÖT

Erilaisista juridisista sekä arkisista huolista voit kertoa myös omalle vammais- tai omaishoitojärjestöllesi. Järjestöt pyrkivät toimimaan jäsentensä asioiden ja aseman hoitamiseksi ja parantamiseksi.

Omaishoitajien vaikuttamis- ja tukijärjestönä toimii Omaishoitajaliitto. Liiton paikallisyhdistykset tarjoavat erilaista omaishoitoa tukevaa toimintaa. Omaishoitajaliiton jäsenyhdistyksenä toimii lasten omaishoitajien asioita ajava Lastenomaishoitajat ry.