Etusivu

Tämä on opas lapsen omaishoitajuudesta ja erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen.

”Arvostan todella paljon, että lähditte meidänkin asioita tutkimaan! ” 6-vuotiaan lapsen äiti, omahoitaja, ”sairaanhoitaja”, ”neurologi”, ”terapeutti”, edunvalvoja ja hankala vanhempi-tittelin haltija

Tämä omaishoitajana toimivan äidin lausahdus kiteyttää hienosti ajatuksen siitä, minkä vuoksi halusimme lähteä tätä opasta luomaan.  Opas on suunnattu Sinulle, joka toimit lapsen omaishoitajana, tai olet lapsen sairaudesta, vammasta tai muusta erityisestä tuen tarpeesta johtuen pohtinut omaishoitajuuden mahdollisuutta.

Tässä oppaassa kerrotaan, mitä omaishoito tarkoittaa, mikä omaishoidon tuki on, kuka tukeen voi olla oikeutettu ja kuinka sitä haetaan. Oppaassa kerrotaan myös lapsen omaishoitoperheen arjesta, omaishoidon ja ansiotyön yhdistämisestä sekä omaishoitajuuden herättämistä tunteista.

Lisäksi oppaassa käsitellään erityistä tukea tarvitsevan lapsen oikeutta ja osallisuutta varhaiskasvatukseen yhdenvertaisesti, sekä vanhempien ja huoltajien roolia lapsensa asiantuntijoina.

Oppaassa on käytetty muokkaamattomia lainauksia lasten omaishoitajien kuvauksista omaishoitoperheiden arjesta ja elämästä.

Opas on toteutettu Savonia ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyönä, yhdessä  Lasten omaishoitajat ry:n kanssa. Oppaan kirjoittajat ja kuvittajat ovat  sosionomiopiskelijat Anu Damski, Sonja Herman ja Jenna Ryynänen.

Kiitokset yhteistyöstä Lasten omaishoitajat ry:lle ja omaishoitajaperheille!